سالنامه

هدیه دادن به هنگام سال نو در فرهنگ ایرانی یک رسم دیرینه است، حال آنکه بصورت تدریجی در چند سال گذشته هدیه دادن در هنگام سال نو شکل جدیدی به خود گرفته و اهدای سالنامه، سررسید، تقویم رومیزی و یا سایر هدایای تبلیغاتی مورد توجه است؛ نه فقط هنگام سال تحویل که در سایر مناسبت‌ها نیز این هدایا بسیار پسندیده هستند.
آفاق برای این تجلی گاه احساسات و محبت ما بین افراد دست به طراحی و تولید انواع سررسید و هدایای تبلیغاتی نمود. درک متقابل از افکار جامعه سبب شده که غالبا طرح‌های آفاق مورد پذیرش عموم جامعه قرار بگیرد.

تخفیف ویژه همکار

سالنامه ۱۴۰۳

سالنامه اروپایی جلد چرم طرح آسو

سالنامه اروپایی جلد چرم طرح آسو

کد ۱
نوع جلد : چرم
نوع : روزشمار پنجشنبه و جمعه باهم
اندازه قطع : ۱۴ * ۲۲
حک لوگو: لیزر روی پلاک

سالنامه اروپایی جلد چرم طرح پینار

سالنامه اروپایی جلد چرم طرح پینار

کد ۲
نوع جلد : چرم
نوع : روزشمار پنجشنبه و جمعه باهم
اندازه قطع : ۱۴ * ۲۲
حک لوگو: لیزر روی پلاک

سالنامه اروپایی جلد چرم طرح باروس

سالنامه اروپایی جلد چرم طرح باروس

کد ۳
نوع جلد : چرم
نوع : روزشمار پنجشنبه و جمعه باهم
اندازه قطع : ۱۴ * ۲۲
حک لوگو: لیزر روی پلاک

سالنامه اروپایی جلد چرم طرح ژیوار

سالنامه اروپایی جلد چرم طرح ژیوار

کد ۴
نوع جلد : چرم
نوع : روزشمار پنجشنبه و جمعه باهم
اندازه قطع : ۱۴ * ۲۲
حک لوگو: لیزر روی پلاک

سالنامه اروپایی جلد چرم طرح کیانا

سالنامه اروپایی جلد چرم طرح کیانا

کد ۵
نوع جلد : چرم
نوع : روزشمار پنجشنبه و جمعه باهم
اندازه قطع : ۱۴ * ۲۲
حک لوگو: لیزر روی پلاک

سالنامه اروپایی جلد چرم طرح اوکسین

سالنامه اروپایی جلد چرم طرح اوکسین

کد ۶
نوع جلد : چرم دو تکه
نوع : روزشمار پنجشنبه و جمعه باهم
اندازه قطع : ۱۴ * ۲۲
حک لوگو: لیزر روی پلاک

سالنامه رقعی جلد چرم طرح یافا

سالنامه رقعی جلد چرم طرح یافا

کد ۷
نوع جلد : چرم
نوع : روزشمار پنجشنبه و جمعه باهم
اندازه قطع : ۱۵ * ۲۲
حک لوگو: لیزر روی پلاک

سالنامه رقعی جلد چرم طرح آساک

سالنامه رقعی جلد چرم طرح آساک

کد ۸
نوع جلد : چرم
نوع : روزشمار پنجشنبه و جمعه باهم
اندازه قطع : ۱۵ * ۲۲
حک لوگو: لیزر روی پلاک

سالنامه رقعی جلد چرم طرح رستا

سالنامه رقعی جلد چرم طرح رستا

کد ۹
نوع جلد : چرم
نوع : روزشمار پنجشنبه و جمعه باهم
اندازه قطع : ۱۵ * ۲۲
حک لوگو: لیزر روی پلاک

سالنامه رقعی جلد چرم طرح ویوان

سالنامه رقعی جلد چرم طرح ویوان

کد ۱۰
نوع جلد : چرم
نوع : روزشمار پنجشنبه و جمعه باهم
اندازه قطع : ۱۵ * ۲۲
حک لوگو: لیزر روی پلاک

سالنامه رقعی جلد چرم طرح پریام

سالنامه رقعی جلد چرم طرح پریام

کد ۱۱
نوع جلد : چرم
نوع : روزشمار پنجشنبه و جمعه باهم
اندازه قطع : ۱۵ * ۲۲
حک لوگو: لیزر روی پلاک

سالنامه رقعی جلد چرم طرح سامیا

سالنامه رقعی جلد چرم طرح سامیا

کد ۱۲
نوع جلد : چرم
نوع : روزشمار پنجشنبه و جمعه باهم
اندازه قطع : ۱۵ * ۲۲
حک لوگو: لیزر روی پلاک

سالنامه رقعی جلد چرم طرح آژند

سالنامه رقعی جلد چرم طرح آژند

کد ۱۳
نوع جلد : چرم
نوع : روزشمار پنجشنبه و جمعه باهم
اندازه قطع : ۱۵ * ۲۲
حک لوگو: لیزر روی پلاک

سالنامه رقعی جلد ترمو طرح ونداد

سالنامه رقعی جلد ترمو طرح ونداد

کد ۱۴
نوع جلد : ترمو
نوع : روزشمار پنجشنبه و جمعه باهم
اندازه قطع : ۱۵ * ۲۲
حک لوگو: داغی رو جلد - لیزر روی پلاک

سالنامه رقعی جلد چرم طرح رایا

سالنامه رقعی جلد چرم طرح رایا

کد ۱۵
نوع جلد : چرم کش دار
نوع : روزشمار پنجشنبه و جمعه باهم
اندازه قطع : ۱۵ * ۲۲
حک لوگو: لیزر روی پلاک

سالنامه وزیری جلد چرم طرح آدنیس

سالنامه وزیری جلد چرم طرح آدنیس

کد ۱۶
نوع جلد : چرم
نوع : روزشمار پنجشنبه و جمعه باهم
اندازه قطع : ۱۷/۵ * ۲۴
حک لوگو: لیزر روی پلاک

سالنامه وزیری جلد چرم طرح ژابیز

سالنامه وزیری جلد چرم طرح ژابیز

کد ۱۷
نوع جلد : چرم
نوع : روزشمار پنجشنبه و جمعه باهم
اندازه قطع : ۱۷/۵ * ۲۴
حک لوگو: لیزر روی پلاک

سالنامه وزیری جلد چرم طرح نیوان

سالنامه وزیری جلد چرم طرح نیوان

کد ۱۸
نوع جلد : چرم
نوع : روزشمار پنجشنبه و جمعه باهم
اندازه قطع : ۱۷/۵ * ۲۴
حک لوگو: لیزر روی پلاک

سالنامه وزیری جلد چرم طرح لامیا

سالنامه وزیری جلد چرم طرح لامیا

کد ۱۹
نوع جلد : چرم دو تکه
نوع : روزشمار پنجشنبه و جمعه باهم
اندازه قطع : ۱۷/۵ * ۲۴
حک لوگو: لیزر روی پلاک

سالنامه وزیری جلد چرم طرح فریال

سالنامه وزیری جلد چرم طرح فریال

کد ۲۰
نوع جلد : چرم
نوع : روزشمار جمعه جدا
اندازه قطع : ۱۷/۵ * ۲۴
حک لوگو: لیزر روی پلاک

سالنامه وزیری جلد چرم طرح بارلی

سالنامه وزیری جلد چرم طرح بارلی

کد ۲۱
نوع جلد : چرم
نوع : روزشمار جمعه جدا
اندازه قطع : ۱۷/۵ * ۲۴
حک لوگو: لیزر روی پلاک

سالنامه وزیری جلد چرم طرح راتین

سالنامه وزیری جلد چرم طرح راتین

کد ۲۲
نوع جلد : چرم
نوع : روزشمار جمعه جدا
اندازه قطع : ۱۷/۵ * ۲۴
حک لوگو: لیزر روی پلاک

سالنامه وزیری جلد چرم طرح ونداد

سالنامه وزیری جلد چرم طرح ونداد

کد ۲۳
نوع جلد : چرم
نوع : روزشمار جمعه جدا
اندازه قطع : ۱۷/۵ * ۲۴
حک لوگو: داغی روی جلد - لیزر روی پلاک

سالنامه ۱/۸ جلد چرم طرح تیسا

سالنامه ۱/۸ جلد چرم طرح تیسا

کد ۲۴
نوع جلد : چرم
نوع : روزشمار پنجشنبه و جمعه باهم
اندازه قطع : ۱۲ * ۱۷
حک لوگو: لیزر روی پلاک

سالنامه ۱/۸ جلد چرم طرح کاراکو

سالنامه ۱/۸ جلد چرم طرح کاراکو

کد ۲۵
نوع جلد : چرم
نوع : روزشمار پنجشنبه و جمعه باهم
اندازه قطع : ۱۲ * ۱۷
حک لوگو: لیزر روی پلاک

تقویم ۱۴۰۳

تقویم جیبی جلد چرم طرح مایسا

تقویم جیبی جلد چرم طرح مایسا

کد ۲۶
نوع جلد : چرم
نوع : هفته شمار
اندازه قطع : ۹ * ۱۶
حک لوگو: لیزر روی پلاک

تقویم رومیزی طرح کلاسیک

تقویم رومیزی طرح کلاسیک

کد ۲۷
نوع : ماه شمار
اندازه قطع : ۱۶ * ۲۳
حک لوگو: طلاکوب روی پایه

تقویم رومیزی طرح جهانگردی

تقویم رومیزی طرح جهانگردی

کد ۲۸
نوع : ماه شمار
اندازه قطع : ۱۵ * ۱۸
حک لوگو: طلاکوب روی پایه

تقویم رومیزی طرح مدرن

تقویم رومیزی طرح مدرن

کد ۲۹
نوع : ماه شمار
اندازه قطع : ۱۵ * ۱۸
حک لوگو: طلاکوب روی پایه

تقویم رومیزی طرح مدرن

تقویم رومیزی جعبه دار

کد ۳۰
جنس پایه: پلکسی
نوع : ماه شمار
اندازه قطع : ۱۶ * ۱۷
حک لوگو: لیزر روی پلکسی

سالنامه آفاق

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اطلاعات محصولات می‌توانید با تلفن‌های سالنامه آفاق در ارتباط باشید.
منتظر شنیدن صدای گرم شما هستیم...

ارتباط با سالنامه آفاق

تهران، میدان خراسان، خیابان خاوران، روبروی فرهنگسرای خاوران، خیابان رنجبر، پلاک ۲۷

تلفن‌های تماس

02133000034
02133000094
02133000151
02133000110